top
logo

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Biblioteka
Wpisany przez admin   
Niedziela, 04 Styczeń 2009 00:00
PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJZadania i praca pedagogicznaŚrodki i formy realizacji
1. Przysposobienie czytelnicze i     informacyjne
 1. Lekcje biblioteczne
 2. Wycieczki do innego typu bibliotek
 3. Lekcje w Multimedialnym Centrum Informacyjnym
2. Kształtowanie zainteresowań     czytelniczych ucznia oraz     podnoszenie kultury ogólnej
 1. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami:
  • Rozmowy o książkach i ciekawych artykułach z czasopism
  • Kierowanie lekturą czytelników bardziej zaawansowanych
  • Pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych
  • Zachęcanie do korzystania z zasobów bibliotecznych
  • Konkursy
  • Kółko teatralne
 2. Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową:
  • Propaganda wizualna
  • Wystawy książek popularnonaukowych
  • Wyrabianie samodzielności w korzystaniu z księgozbioru podręcznego
  • Wyrabianie nawyku samodzielnego wyszukiwania książek na określony temat
 3. Inspirowanie czytelnictwa w szkole:
  • Reklamowanie książek na tablicach informacyjnych biblioteki szkolnej
  • Współzawodnictwo czytelnicze
  • Wyróżnianie najaktywniejszych czytelników
 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów regionalizmem
 5. Propagowanie sylwetki Kardynała Stefana Wyszyńskiego
3. Współpraca z nauczycielami
 1. Uwzględnianie dezyderatów czytelniczych nauczycieli
 2. Współpraca z nauczycielami w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych
4. Samokształcenie
    i samodoskonalenie zawodowe
 1. Udział w konferencjach metodycznych
 2. Opracowanie konspektów lekcji bibliotecznych
 3. Wykonywanie pomocy dydaktycznych
 4. Doskonalenie warsztatu pracy
5. Obsługa czytelników
 1. Prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych pozycji
 2. Pomoc w poszukiwaniu materiałów źródłowych wybrany temat
 3. Udzielanie wskazówek czytelnikom
 4. Wykorzystywanie w pracy bibliotecznej internetu i elektronicznych źródeł informacji
6. Czytelnia i jej funkcja w szkole
 1. Prowadzenie zespołowych zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego
 2. Prowadzenie lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem środków audiowizualnych
 3. Organizowanie wystawek popularyzujących książki i czasopisma
 4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego
 5. Prowadzenie zespołowych i indywidualnych zajęć z uczniami posiadającymi problemy dyslektyczne, dysgraficzne
7. Czytelnia i jej konserwacja     zbiorów
 1. Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych
 2. Selekcja zbiorów – inwentaryzacja ubytków
 3. Konserwacja zbiorów – oprawa i naprawa
 4. Prenumerata czasopism
 5. Ewidencja czasopism
8. Opracowywanie zbiorów
 1. Ewidencja - bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej
 2. Bieżące prowadzenie rejestru ubytków
 3. Klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie nowo opracowanych książek
9. Udostępnianie zbiorów,       statystyka
 1. Analiza kartoteki czytelników – przegląd kart bibliotecznych
 2. Statystyka dzienna, miesięczna, półroczna i roczna
10. Praca administracyjna
 1. Prowadzenie dziennika bibliotecznego
 2. Pisanie sprawozdań – sprawozdawczość półroczna i roczna
 3. Ewidencja odwiedzin w czytelni
 4. Dbanie o estetykę czytelni i wypożyczalni
11. Działalność gospodarcza
 1. Aukcja podręczników
 

bottom
Copyright © 2018 Zespół Szkół w Siedliskach