top
logo

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Przetarg
Wpisany przez admin   
Wtorek, 17 Lipiec 2012 18:22

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
Numer ogłoszenia: 377218 - 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014 pobierz

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Siedliskach.
Numer ogłoszenia: 372560 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 pobierz

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 350056 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
pobierz

 

 

- Przetargi rozstrzygnięte -

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego  Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej)

pobierz

 

Przetarg na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

OGŁOSZENIE pobierz
ARKUSZ CENOWY ZS SIEDLISKA - doposażenie kuchni pobierz
ARKUSZ CENOWY ZS SIEDLISKA - dostosowanie pomieszczeń pobierz
ARKUSZ CENOWY ZS SIEDLISKA - meble i wyposażenie w oddziale pobierz
SIWZ - ZS Siedliska  29.10.2014r. pobierz

Załącznik 9 SPECYFIKACJA ZS SIEDLISKA - dostosowanie pomieszczeń pobierz

Załącznik 10 SPECYFIKACJA ZS SIEDLISKA - doposażenie kuchni pobierz

Załącznik 11 SPECYFIKACJA ZS SIEDLISKA - meble i wyposażenie w oddziale pobierz

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego "Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Siedliskach" pobierz

 

Wyjaśnienie nr 1 do przetargu Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów - doposażenie placu zabaw przy ZS w Siedliskach pobierz

 

Przetarg na zadanie: „Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów - rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Siedliskach”

SIWZ pobierz

Ogłoszenie pobierz

załączniki do SIWZ pobierz

załączniki do dokumentacji projektowej pobierz

załącznik nr 9 przedmiar robót pobierz

załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczne pobierz

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dostawa

Ogłoszenie  pobierz

Ogłoszenie o wynikach  pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu pobierz

Przetarg na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dostawa

SIWZ pobierz
Ogłoszenie pobierz
Załącznik nr 7 Arkusz Cenowy dla część nr 1 pobierz
Załącznik nr 8 Arkusz Cenowy dla część nr 2  pobierz
Załącznik nr 9 Arkusz Cenowy dla część  nr 3 pobierz
Załącznik nr 10 Arkusz Cenowy dla część nr 4 pobierz
Załącznik nr 11 szczegółowy wykaz  wraz z opisem dla części nr1 pobierz
Załącznik nr 12 szczegółowy wykaz  wraz z opisem dla części nr2 pobierz
Załącznik nr 13 szczegółowy wykaz  wraz z opisem dla części nr3 pobierz
Załącznik nr 14 szczegółowy wykaz  wraz z opisem dla części nr4 pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów- Zespół Szkół ,Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. pobierz

 

 

Przetarg na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SIWZ pobierz

Ogłoszenie pobierz

Zmiana ogłoszenia pobierz

Załącznik nr 7 Arkusz Cenowy do zadania nr2 pobierz

Załącznik nr 8 Szczegółowy wykaz przedmiotów z opisem do Zadania nr2 pobierz

Załącznik nr 10 Arkusz Cenowy do zadania nr3 pobierz

Załącznik nr 9 Szczegółowy wykaz przedmiotów z opisem do Zadania nr3 pobierz

 

 

 

Przetarg na zadanie pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego, programów komputerowych i tablicy interaktywnej na potrzeby projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 SIWZ pobierz

Ogłoszenie pobierz

Pomoce załącznik nr 1 pobierz

Oferta pomoce złącznik nr 2 pobierz

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego, programów komputerowych i tablicy interaktywnej na potrzeby projektu pt. Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów - realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz 

 Ogłoszenie o podpisaniu umów na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego, programów komputerowych i tablicy interaktywnej na potrzeby projektu pt. Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów - realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz

 

Przetarg na zadanie pn.: Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SIWZ pobierz

Ogłoszenie pobierz

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.: Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz

Ogłoszenie o podpisaniu umów na zadanie pn.: Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz

Zmieniony ( Poniedziałek, 17 Listopad 2014 14:39 )
 

bottom
Copyright © 2018 Zespół Szkół w Siedliskach